• Brza isporuka
 • 100% sigurna kupnja
 • Plaćanje na rate
 • Povrat u roku 14 dana
 • Blog

Pravila privatnosti

 

Dobro došli na web stranicu www.beautypharmacy.hr.

Mi se brinemo o zaštiti osobnih podataka i privatnost korisnika, te Vas želimo informirati kako prikupljamo, koristimo i pružamo informacije na zakonit i pošten način.

Ova pravila određuju i reguliraju kako koristimo, te štitimo sve osobne podatke koje posjetitelji web stranice www.beautypharmacy.hr dostavljaju kada koriste web stranicu www.beautypharmacy.hr.

 

Osobni podatak  je svaki podatak koji se odnosi na posjetitelja čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, posjetitelj čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prije nego posjetitelj web stranice www.beautypharmacy.hr  unese svoje osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa, telefonski broj) u svrhu postavljanja upita, u svrhu podnošenja reklamacije, u svrhu slanja bilo kakve poruke u rubrici „Kontaktirajte nas“, odnosno prije nego unese svoj osobni podatak, i to e-mail adresu, u svrhu primanja newslettera, te u svrhu prijave korisnika, odnosno prije nego unese svoje osobne podatke (ime, prezime, e-mail, broj računa, adresa) u svrhu kupnje proizvoda putem web shopa, omogućili smo posjetitelju da bude informiran o svim potrebnim podacima vezano na zaštitu osobnih podataka, a sve kako slijedi.

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka

 

 1. Općenite informacije:

BRIO VITA d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke. Pritom posebnu pažnju poklanja njihovoj adekvatnoj zaštiti. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Za obradu podataka odgovoran je:

Voditelj obrade BRIO VITA d.o.o.

Pile I. 1

10 000 Zagreb

OIB: 82581999045

Tel:  +385 (0)1 4824 974

Adresa e-pošte za kontakt: [email protected]

 

 1. Vrste osobnih podataka:

Obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to u odnosu na naše radnike, izvođače koji obavljaju studentski posao, ispitanike (radnike, izvođače koji obavljaju studentske poslove, kupce, dobavljače, ugovorne partnere) čiji podaci su sadržani u knjigovodstvenim ispravama, podnositelje upita i/ili prigovora, kupce, dobavljače, primatelje marketinškog sadržaja, te u odnosu na kandidate za posao u BRIO VITA d.o.o.

U odnosu na radnike obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, državljanstvo, spol, datum rođenja, zvanje, stručna sprema, obrazovanje, kontakt broj, broj računa u banci; podaci o plaći, službeni e-mail, fotografija, videosnimka, te sve druge podatke utvrđene propisima odnosno potrebne za izvršenje ugovora odnosno poštivanje pravnih obveza. U odnosu na izvođače koji obavljaju studentski posao obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to:  ime, prezime, OIB, spol, dan, mjesec i godinu rođenja, prebivalište, odnosno boravište, osobni podaci sadržani u dokazu o udovoljavanju propisanim uvjetima za obavljanje tih poslova, kontakt broj, e-mail. U odnosu na podnositelje upita i/ili prigovora obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to:  ime, prezime, OIB, adresa, kontakt podaci (kontakt broj, e-mail) i drugi osobni podaci koje podnositelj upita i/ili prigovora dostavi BRIO VITA d.o.o. U odnosu na kupce obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to:  ime, prezime, adresa, podatak o zaposlenju, kontakt podaci (kontakt broj, e-mail) osoba ovlaštenih za zastupanje i/ili kontakt osoba ako su kupci pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, OIB, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su kupci fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, te ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona kupaca koji kupnju obavljaju putem web shopa BRIO VITA d.o.o.U odnosu na dobavljače obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to:  ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje i/ili kontakt osoba ako su dobavljači pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i OIB kontakt osoba ako su dobavljači fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost. U odnosu na  primatelje marketinškog sadržaja obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: e-mail adresa i kontakt broj. U odnosu na kandidate za posao obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo, podaci o obrazovanju, podaci o prethodnim radnim iskustvima, kontakt broj, e-mail adresa, fotografija i drugi podaci koji su sadržani u životopisu i molbi kandidata za posao. Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranice [email protected], informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite, kao i o operativnom sustavu vašeg računala, te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. 

 1. Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja

BRIO VITA d.o.o. u trenutku plaćanja na Internet stranici [email protected] kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem  naših partnera. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.    BRIO VITA d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica.

 

 1. Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu:

Pravna osnova za obradu osobnih podataka radnika je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ispunjavanja pravnih obveza BRIO VITA d.o.o.  Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: ime, prezime, OIB, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, adresa, zanimanje, podaci o obrazovanju, podaci o radnom stažu, podatak o djeci radnika, podaci o zdravlju u slučaju ozljede na radu i/ili profesionalne bolesti i drugi podaci propisani Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ispunjavanja pravnih obveza. Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je ugovor o radu, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz radnog odnosa. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: broj računa u banci, podaci o plaći, službeni e-mail, službeni kontakt broj, podaci o zaposlenju. Pravna osnova za obradu osobnih podataka izvođača koji obavljaju studentski posao je ugovor o obavljanju studentskog posla, te je obrada nužna u svrhu sklapanja i izvršavanja istoga. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: ime, prezime, OIB, spol, dan, mjesec i godinu rođenja, prebivalište, odnosno boravište, osobni podaci sadržani u dokazu o udovoljavanju propisanim uvjetima za obavljanje tih poslova, kontakt broj, e-mail. Pravna osnova za obradu osobnih podataka ispitanika (radnika, izvođača koji obavljaju studentske poslove, kupaca, dobavljača, ugovornih partnera) čiji podaci su sadržani u knjigovodstvenim ispravama je članak 10. Zakona o računovodstvu koji određuje čuvanje  knjigovodstvenih isprava, sve sa svrhom poštivanja zakonskih obveza, i to obveza propisanih Zakonom o računovodstvu. Pravna osnova za obradu osobnih podataka  podnositelja upita i/ili prigovora je Zakon o zaštiti potrošača, sve sa svrhom poštivanja pravnih obveza voditelja obrade, i to obveza propisanih Zakonom o zaštiti potrošača. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: ime, prezime, OIB, adresa, kontakt podaci (kontakt broj, e-mail) i drugi osobni podaci koje podnositelj upita i/ili prigovora dostavi BRIO VITA d.o.o. Pravna osnova za obradu podataka naših kupaca je ugovor, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa.  Osobni podaci koje obrađujemo po ovoj osnovi su: ime, prezime, adresa, podatak o zaposlenju, kontakt podaci (kontakt broj, e-mail) osoba ovlaštenih za zastupanje i/ili kontakt osoba ako su kupci pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, OIB, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su kupci fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, te ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona kupaca koji kupnju obavljaju putem web shopa BRIO VITA d.o.o.

Pravna osnova za obradu podataka naših dobavljača je ugovor, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa. Osobni podaci koje obrađujemo po ovoj osnovi su: ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje i/ili kontakt osoba ako su dobavljači pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i OIB kontakt osoba ako su dobavljači fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost. Pravna osnova za obradu osobnih podataka primatelja marketinškog sadržaja je legitimni interes, a podaci se obrađuju u marketinške svrhe. Osobni podaci koje obrađujemo po ovoj osnovi su: e-mail adresa i kontakt broj. Pravna osnova za obradu osobnih podataka kandidata za posao je privola, a sve sa ciljem zapošljavanja u BRIO VITA d.o.o.  Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su ime, prezime, spol, e-mail adresa, adresa, kontakt broj, datum rođenja, podaci o obrazovanju, fotografija, te ostali podaci koji su navedeni i životopisu odnosno motivacijskom pismu.

 1. Prosljeđivanje osobnih podataka:

Osobni podaci radnika dostavljaju se ovlaštenim primateljima podataka i to inspektoru rada u inspekcijskim postupcima, HZMO-u u postupku prijave radnika, sudovima u okviru različitih postupaka, sve sukladno zakonskoj obvezi. U slučaju zahtjeva bilo kojeg drugog potencijalnog primatelja podataka, poduzet će se potrebne mjere u svrhu procjene opravdanosti podnesenog zahtjeva na način da će se izvršiti procjene prevladava li interes podnositelja zahtjeva za dostavom podataka ili interes radnika za očuvanjem prava privatnosti. Voditelj obrade neće dostavljati osobne podatke kupaca nikakvim trećim osobama. Iznimno, Voditelj obrade ovlašten je osobne podatke kupaca dati na korištenje u slučaju da trebaju poslužiti kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, te primateljima samo i isključivo na temelju pisanog zahtjeva primatelja i to samo ako je potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja, te u svrhu realizacije ugovora pružateljima usluga distribucije robe i dostave pošiljki s kojima ima trajni ugovor.

 1. Prijenos u treće zemlje:

BRIO VITA d.o.o. osobne podatke ispitanika neće iznositi izvan granica Europske unije. U slučaju prijenosa osobnih podataka ispitanika u zemlje koje nemaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka, Voditelj obrade će poduzeti sve potrebne mjere zaštite u skladu s odredbama GDPR-a.

 1. Razdoblje čuvanja:

BRIO VITA d.o.o. je u svojim internim aktima (evidencijama, privolama i sl.) propisala vrijeme čuvanja pojedinih osobnih podataka. Podaci radnika čija je obrada propisana Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima čuvaju se kao dokumentacija trajne vrijednosti. Podaci radnika koji se obrađuju u svrhu sklapanja ugovora o radu, ali i radi ispunjavanja prava i obveza iz radnog odnosa čuvaju se do prestanka radnog odnosa, osim podataka  o zaposlenju i podataka o plaći, koji se čuvaju kao dokument trajne vrijednosti. Podaci izvođača koji obavljaju studentski posao koji se obrađuju u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o obavljanju studentskog posla čuvaju se do sve do urednog ispunjenja svih ugovornih obveza u mirnom postupku. Osobni podaci u odnosu na koje je voditelj obrade dužan voditi evidenciju iz članka 4. stavka 2. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, navodi se da se takvi podaci čuvaju najmanje 6 godina od početka rada. Podaci radnika, izvođača koji obavljaju studentske poslove, kupaca, dobavljača, ugovornih partnera čiji podaci su sadržani u knjigovodstvenim ispravama a koji se obrađuju u svrhu poštivanja zakonskih obveza, i to obveza propisanih Zakonom o računovodstvu čuvaju se 11 godina sukladno odredbama članka 10. Zakona o računovodstvu, s tim da se isplatne liste, te analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi čuvaju trajno. Podaci podnositelja upita i/ili prigovora koji se obrađuju u svrhu poštivanja zakonskih obveza, i to obveza propisanih Zakonom o zaštiti potrošača, čuvaju se dok se upit i/ili prigovor ne riješi, a najduže 1 godinu od dana primitka prigovora i/ili upita, sukladno čl. 10. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača. Podaci kupaca (iz ugovora, ponuda, te e-mail prepiske vezano na određenog kupca) koji se obrađuju u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora čuvaju se:   a) u slučaju neurednog ispunjenja ugovornih obveza,  BRIO VITA d.o.o. ima pravo čuvati svu dokumentaciju koja se odnosi na određenog kupca (ugovor, ponuda, e-mail prepiske s kupcem, račun) do okončanja spora; b)  u redovnim situacijama kada nema spora ili propisom nije određen poseban rok, BRIO VITA d.o.o.  će svu dokumentaciju čuvati u roku 6 mjeseci od okončane kupnje odnosno godinu dana ako je kupac izradio korisnički profil. Računi koji su izdani temeljem sklopljenih ugovora čuvaju se 11 godina sukladno odredbama Zakona o računovodstvu. Podaci dobavljača koji se obrađuju u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora čuvaju se sve do urednog ispunjenja svih ugovornih obveza u mirnom postupku. Računi koji su izdani temeljem sklopljenih ugovora čuvaju se 11 godina sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, osim ako postoje izuzeci niže navedeni. Ugovori, ponude, te e-mail prepiska vezano na određenog dobavljača može se čuvati: a) u slučaju neurednog ispunjenja ugovornih obveza, Voditelj obrade ima pravo čuvati svu dokumentaciju koja se odnosi na određenog dobavljača (ugovor, ponuda, e-mail prepiske s dobavljačem, račun) do okončanja spora; b)  u redovnim situacijama kada nema spora ili propisom nije određen poseban rok, Voditelj obrade će svu dokumentaciju čuvati u roku od 4 godine (rok zastare + dodatno vrijeme za utuženje) od izdavanja zadnjeg računa po sklopljenom ugovoru. Podaci primatelja marketinškog sadržaja koji se obrađuju u marketinške svrhe čuvaju se do odjave, osim ako je osobni podatak potreban za obradu po drugoj pravnoj osnovi. Podaci kandidata za posao koji se obrađuju u svrhu zapošljavanja u BRIO VITA d.o.o. čuvaju se na sljedeći način, i to: osobni podaci kandidata za posao, ako isti nije potpisao posebnu privolu za ostanak u bazi podataka 2 godine od trenutka davanja privole, se mogu čuvati u bazi Voditelja obrade najviše 30 dana nakon okončanja konkretnog natječaja. Po pojmom okončanja natječaja podrazumijeva se trenutak sklapanja ugovora o radu s radnikom koji je odabran u tom konkretnom natječaju ili pak trenutak donošenja interne odluke da ne postoji zadovoljavajući kandidat.

 1. Obveza pružanja osobnih podataka:

Našim radnicima prilikom sklapanja ugovora o radu na transparentan način ukazujemo koji osobni podaci su potrebni u svrhu sklapanja ugovora, te koje osobne podatke nisu dužni u slučaju da prikupljamo i obrađujemo i podatke koji nisu uvjet sklapanja i izvršavanja prava i obveza iz ugovora o radu. Izvođačima koji obavljaju studentski posao u BRIO VITA d.o.o. na transparentan način ukazujemo koji osobni podaci su potrebni u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o obavljanju studentskog posla. Kandidatima za posao jednako tako ukazujemo da je u  svrhu provođenja postupka zapošljavanja obvezna dostava određenih podataka bez kojih nismo u mogućnosti na kvalitetan način provesti selekcijski postupak zapošljavanja. Naši kupci i dobavljači dužni su nam u cilju sklapanja i izvršavanja ugovora dostaviti određene osobne podatke u svrhu naznačavanja istih kao ugovornih stana u ugovorima, odnosno u cilju izvršavanja prava i obveza iz sklopljenih ugovora. Podnositeljima upita i/ili prigovora na transparentan način ukazujemo koji osobni podaci su potrebni u svrhu ostvarenja njihovih prava iz Zakona o zaštiti potrošača. Primateljima newslettera i primateljima sms poruka marketinškog sadržaja na transparentan način ukazujemo koji osobni podaci su potrebni u marketinšku svrhu (e-mail u svrhu slanja newslettera, broj mobitela u svrhu slanja sms poruka marketinškog sadržaja).

 

 1. Prava ispitanika:

a) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na pristup: Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.

d) Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima, ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako ste podnijeli prigovor.

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanja službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

g) Pravo na pritužbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

10. Automatizirano donošenje odluka: U odnosu na Vaše osobne podatke ne provodimo proces automatiziranog donošenja odluka.

11. Izmjene ove Izjave: Možemo izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

 

Povratak na vrh